Een woordenweb

Bij elk nieuw begrip kun je een woordenweb maken.

Een woordenweb is een handig hulpmiddel om

-          na te gaan wat je al weet over een onderwerp

-          met anderen uit te wisselen wat die weten

-          nieuwe woorden en begrippen te verbinden met wat je al weet

Het voordeel van een woordenweb is dat je kunt zien hoe dingen (woorden) met elkaar te maken hebben. Je maakt een soort plaatje (met woorden) van kennis. Je ordent wat je al weet en wat je leert.

Hier zie je een voorbeeld: