Zet de volgende zinnen in de present continuous. Maak vragen met de gegeven woorden!

Short-answer quiz

Type your answer, then press "Check".